Hlavní stránka Apatyka servis
Jméno  
Heslo  

General Data Protection Regulation (GDPR)

General Data Protection Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních dat je nařízení EU s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Nařízení bylo schváleno  27. dubna 2016 a závazně v platnost pro všechny státy EU vstoupí 25. května 2018. GDPR se týká všech společností, které nějakým způsobem uchovávají nebo zpracovávají osobní data. 

Každá společnost, které se GDPR týká, musí vypracovat směrnici, jak s daty nakládá a především jak zajišťuje jejich bezpečnost. Dále musí každá firma jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů (anglicky Data Protection Officer - DPO), jehož úkolem bude monitorování souladu zpracování osobních údajů s GDPR a celkové řízení agendy interní ochrany dat.

Společnost Apatyka servis ve spolupráci s Komorou soudních znalců České republiky - Sekcí Elektronika a IT, elektrotechnika připravila pro všechny zájemce z řad lékárníků seminář:

GDPR v lékárně

Program:

13:00 základní informace o GDPR 
    - co spadá v lékárně pod GDPR
    - jaká je závaznost GDPR a jak bude v lékárnách kontrolováno
14:30 Pověřenec pro ochranu osobních dat (DPO) a úloha DPO v lékárně
    - které lékárny musí mít DPO
    - jaké podmínky musí DPO splňovat
    - jaké dokumenty musí DPO vypracovat pro lékárnu
15:30 vybrané právní problémy v souvislosti s GDPR
    - otázka zodpovědnosti lékáren za osobní data
16:30 technické možnosti realizace v lékárnách

Seminář se uskutečnil 31. května 2017 v Praze. O seminář byl velký zájem, kapacita sálu nestačila a na konci byla velice živá diskuze. Přípravíme proto na podzim další semináře a začneme v Olomouci.

Úspěšné lékárny používají služeb Apatyka servis